Status Byfjorden, januari 2010

Vattenprofil för Byfjorden i januari 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar förra månadens mätning. Klicka på bilden för större version.

Vattenprofil för Byfjorden i januari 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar förra månadens mätning. Klicka på bilden för större version.

I mitten av januari, närmre bestämt den 14 januari, gjordes en mätning med CTD i Byfjorden. Mätningen visar tecken på en upptransport av saltare vatten mot ytan. Det varmare sommarvattnet, som under hösten legat inlagrat på cirka 15 meters djup, är nu nästan helt borta. Vattnet som transporteras uppåt gör att temperaturen höjs något närmre ytan samt att salthalten stiger. Nu är det sötare ytlagret nästan helt borta och saltskiktningen i Byfjorden är nästan homogen, det vill säga samma salthalt i hela vattenkolumnen. För syresituationens del visar mätningen på lite ökande syrehalter under tröskeldjupet, och att oxyklinen migrerat nedåt från cirka 16 meter till cirka 25 meters djup. Om detta beror på nytt inströmmande vatten eller omblandning i ytlagret kan man utifrån denna mätning inte säga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>